Kamışta mevcut olan lignin’i biliyormusunuz?

saz-kamış çatı-resmi-ilyas-tuna-133Lignin nedir, ve kamıştada mevcutmudur?

Lignen ya da Odunlaşma, bitkilerde, hücre çeperi içerisinde bulunan lignin, selülozla birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlar. Ve buda çayırgillerden gelen kamış bitkisindede bulunur ve ömrünün son haftalarında lignin maddesini bünyesinde depolar. Buda tabiki kamışın sert olmasını sağlar. Bu yüzden erken kesim, yani kamış tanamen ömrünü tamamlamadan kesim yapmak tamamen yanlıştır. Bir kamış çatının ömrü bu faktörede bağlıdır.